Vilkår og betingelser

ANGRERETT

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss beskjed om dette. 

Eventuell retur skal være avtalt med oss gjennom vår kundeservice, og varen skal være ubrukt, komplett, uskadet og originalt emballert. Ta kontakt og informer om at du ønsker å benytte angreretten. Vi kan kontaktes på info@diamodesign.no

Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i sendingsbekreftelsen eller ved levering av produktene, utløper angrefristen 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen. Dersom du mottar angrerettskjema innen disse 12 månedene, utløper angrefristen 14 dager etter den dagen du mottok angrerettskjemaet.

Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid ved bruk av angreretten. Kjøperen har risikoen for transporten av varen tilbake til oss.

Diamo Design er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Hvis du uttrykkelig har valgt en spesiell frakt utover hva som er nødvendig for å frakte varen, skal dette betales av deg.

Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasjen, sammen med utfylt angrerettskjema. 

Tilbakebetalingen av kjøpesummen skjer ved samme betalingsmiddel som du benyttet ved bestilling, om ikke annet er avtalt eller det finnes hinder for tilbakebetaling ved benyttet betalingsmetode.

Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Angreretten gjelder ikke for varer som er spesialbestilt. Dette kan være størrelse, farge eller overflater.

 

TRANSPORTSKADER

Der er viktig at du går over dine produkter ved levering for å oppdage eventuelle transportskader. Hvis esker eller annen emballasje ser skadet ut skal ikke leveringen godtas. Dokumenter skader av både produkt og emballasje og kontakt oss på info@diamodesign.no  

PERSONVERNSERKLÆRING

Diamo Design eies av Sky Of Norway AS. I personvernserklæringen på denne siden vil du finne informasjon om hvordan Diamo Design (Sky of Norway AS) innsamler og behandler dine personopplysninger samt hvorfor dette gjøres. Dette gjelder både for bruk av våre ulike kontaktskjema på vår nettside, ved e-post eller varekjøp på vår nettside.

 

KONTAKTINFORMASJON

Du kan alltid kontakte oss for spørsmål angående ditt personvern.

E-post: info@diamodesign.no

Sky of Norway AS

Oscars gate 80

0256 Oslo Norge

Org.nr. 918 278 729

 

PERSONOPPLYSNINGER VI SAMLER INN OG BEHANDLER

Grunnleggende informasjon: navn, firmanavn, org.nummer

Kontaktinformasjon: adresse, telefonnummer, epostadresse

Konto og profilinformasjon: innstillinger, preferanser

Betalingsinformasjon: transaksjonsinformasjon, betalingsmiddel

Kundehistorikk: bestillings – og leveringsopplysninger, handlekurvbevegelser, aktive produkter og tjenester

Enhetsdata: Eksempelvis IP-adresse og operativsystem

Annen personlig informasjon: Eksempelvis informasjon du skriver inn ved bestilling av produkter.

Cookies: Se vår informasjon om cookies.

 

Personopplysningene samles direkte inn fra deg eller ved at du bruker våre tjenester og produkter.

 

COOKIES (INFORMASJONSKAPSLER)

Hvordan fungerer cookies og hvordan vi bruker de

Cookies er små datafiler som lagres i din nettleser, for eksempel Google Chrome eller Internet Explorer når du besøker et nettsted som for eksempel www.DiamoDesign.no Cookies lagrer informasjon om din bruk av den bestemte siden. Når du igjen besøker siden sendes en kopi av filene tilbake slik at siden kan huske dine valg og innlogginger. Den vil også kunne huske arbeid du har gjort på din bruker eller produkter du har lagt i en huskeliste eller varekurv.

Vi bruker Cookies eksempelvis både for at vår plattform skal kunne gi deg den beste kjøpsopplevelsen, samt for sikkerhet for å kunne indentifisere din bruker og skape en sikker tilkobling.

 

HVORDAN VI BRUKER PERSONOPPLYSNINGENE

Kontakte deg eller levering av varer og tjenester:

Vi bruker personopplysningene dine til å komme i kontakt med deg om du har vist interesse for våre produkt eller tjenester, eller for å kunne levere produkt eller tjeneste du har bestilt. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg.

 

Administrasjon av kundeforhold

Vi bruker dine personopplysninger til å administrere vårt kundeforhold med deg. Det kan for eksempel være kundeservice, klagebehandling og feilretting vedrørende ditt kundeforhold. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.

 

Salg og markedsføring

Vi bruker personopplysninger i personopplysninger i forbindelse med salg og markedsføring av våre produkter og tjenester, for eksempel ved at du mottar epost fra oss. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse. Du har mulighet til å reservere deg fra deler av denne behandlingen for eksempel motta epost ved å kontakte oss.

 

Overholde rettslige forpliktelser

I enkelte tilfeller er vi pålagt å behandle personopplysninger av hensyn til andre rettslige forpliktelser. Et eksempel på dette er informasjon knyttet til salg, som vi er pliktig til å regnskapsføre og oppbevare i henhold til bokføringsloven. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler oss, som for eksempel regnskap for å oppfylle krav i henhold til regnskapsloven.

 

Systemovervåking, feilretting mm.

Vi overvåker våre systemer etter feil og problemer. En del av disse prosessene innebærer lagring og behandling av personopplysninger. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

 

DINE RETTIGHETER

Rett til innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Kontakt oss på info@diamodesign.no for å bruke innsynsretten din.

 

Rett til korrigering av personopplysninger

Du har rett til å be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

 

Rett til sletting av personopplysninger

Du har rett til å få dine personopplysninger sletten uten ugrunnet opphold. Du kan derfor når som helst be oss om så slette opplysninger om deg selv. Merk at informasjon som vi er pålagt å beholde av hensyn til andre forpliktelser (som for eksempel bokføringsloven) ikke vil bli slettet.

 

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjon i våre løsninger.

 

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre.

 

Dataportabilitet

Du har rett til å få utlevert dine opplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Ta kontakt på info@diamodesign.no for å få utlevert dine personopplysninger.

 

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra om dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.

KJØPSVILKÅR

Ved å handle fra Diamo Design godtar du våre kjøpsbetingelser. Les derfor vilkårene nøye før du legger din bestilling. Det er svært viktig for oss at du blir fornøyd både med oss og produktene du mottar, og du vil her finne mer informasjon ved kjøp fra vår webshop www.diamodesign.no

GENERELLE BETINGELSER

Våre kjøpsbetingelser gjelder for deg som kunde enten via handel via www.diamodesign.no, kundeservice eller interiørdesignere som formidler Diamo. Ved å fullføre kjøpet godtar du våre kjøpsbetingelser og at vi kan lagre og behandle dine personopplysninger.

 

KJØPSAVTALE

En avtale om kjøp inngås mellom diamodesign.no og deg som kunde (forbruker) når du har gjennomført et kjøp og en ordrebekreftelse er sendt til din angitte e-postadresse. Ordrebekreftelsen betyr at vi har godkjent kjøpet og at det er utarbeidet en bindende avtale om kjøp. Bestillingen er knyttet til en betalingsforpliktelse.

Er det noe du lurer på eller om du ønsker vår hjelp for å fullføre kjøpet kontakt oss på info@diamodesign.no

 

ORDREBEKREFTELSE

Ved fullført bestilling av dine varer vil du få en bekreftelse på e-postadressen du oppga og dette er en bekreftelse på at ditt kjøp hos oss. Vennligst gå over ordrebekreftelsen for å sikre at alt er riktig. Skulle du oppdage feil ta kontakt på info@diamodesign.no så vil vi hjelpe deg.

 

PRISER

Alle våre priser er oppgitt i NOK, inkl. norsk moms for privatforbrukere. Dersom du skulle være bosatt på et sted med momsfritak kontakt oss.
 
RESERVASJONER

Vi forbeholder oss retten til å reservere oss mot trykkfeil av informasjon, prissetting o.l., og retten til å kontinuerlig å endre informasjon og priser på alle varer i vårt sortiment, og korrigere feilaktig prissetting uten forvarsel.

 

BETALING

Hos oss kan du betale med kort (Visa, Mastercard og American Express), Apple Pay, PayPal og Klarna. 

 

LEVERINGSTIDER

Leveringstider oppgitt på vår nettside eller i ordrebekreftelsen er kun estimerte leveringstider. Ulike faktorer som tilgang på råmaterial hos underprodusent eller høy pågang kan påvirke dette. Vi vil alltid prøve å levere dine produkter så raskt som mulig til deg. 

FRAKT

Diamo Design benytter hjemlevering på grunn av størrelse og vekt på de fleste av våre produkter.

 

Vi tilbyr alle våre kunder fri hjemlevering.

FORCE MAJEURE 

Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Selgere fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

 

TVISTER OG LOVVALG

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel på DiamoDesign.no følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Oslo Tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett.

Dersom du ønsker å klage over en vare eller tjeneste kjøpt hos oss, kan du inngi klage til forbrukerrådet eller via EUs nettplattform for tvisteløsning (ODR-portalen). Forbrukerrådet er et statlig forvaltningsorgan som veileder forbrukere og megler i tvist mellom forbruker og næringsdrivende.

Forbrukerrådet
Fred Olsens gate 1
0152 Oslo

https://www.forbrukerradet.no/